1 Oppfølging av skulebruksplanen – Sak 78/15 Opplærings- og helseutvalet Opne dokument