1 Revidert og utvida drosjereglement for Bergen køyreområde Opne dokument
2 Revidert drosjereglement for Bergen køyreområde - administrasjonen sine kommentarar til høyringssvara Opne dokument
3 Drosjereglement for Bergen køyreområde Opne dokument