1 Val til styre, råd, utval og nemnder for perioden 2015 - 2019. Utsette val. Opne dokument