1 Forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidlar - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument