1 Oppfølging - Selskapskontroll av Hardangerbrua AS Opne dokument
2 Tilbakemelding selskapskontrollar i Fastlandssambandet Halsnøy og Hardanger brua jfr RS 49/15 Handlingsplan Opne dokument
4 01.14. Oppfølging selskapskontroll Opne dokument
4 15.10.07. Styreinstruks for Hardangerbrua As Opne dokument