1 Melding om rettstvist - tannhelseavdelinga Opne dokument