1 Henvendelser knytt til sak dimensjonering av Studiespesialiserende (ST) i Bergen - Fana gymnas Opne dokument