1 Konsesjonskraft - orientering om anke til Høgsterett og behandling Opne dokument