1 Konsesjonskraft - Anke til Høgsterett og behandling Opne dokument
2 Høgsterett Beslutning ankesak Opne dokument