1 Omklassifisering av strekning av Rv 13 utanfor Jobergstunnelen - høyring Opne dokument
2 Omklassifisering av strekning av Rv 13 - Gamal veg utanfor Jobergstunnelen i Granvin herad Opne dokument
3 Omklassifisering av strekning av Rv 13 utanfor Jobergstunnelen - høyring Opne dokument