1 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Beredt AS Opne dokument