1 Evaluering av drosjeverksemda i Bergen køyreområde 2015 Opne dokument
2 AUD-rapport nr. 10-15 Opne dokument
3 Dokumentet er tilgangsbeskytta
4 Tillegg til sak - vedlegg 3 - evaluering av drosjeverksemda i Bergen køyreområde 2015 Opne dokument
5 Tillegg til sak - brev fra Norges Taxiforbund ved advokat Rasmus Broch Opne dokument