1 Status i arbeidet med å møte omstillingsutfordringane i leverandørindustrien til petroleumsnæringa Opne dokument
2 Strategi for omstilling innanfor petroleumsindustrien i Hordaland Opne dokument