1 Regionalt forskingsfond Vestlandet - fondsstyre for perioden 2015 – 2019. Informasjon om endeleg val av medlemer frå Rogaland og Sogn og Fjordane Opne dokument