1 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2016 - per januar 2016 Opne dokument