1 Tertnes vgs - romprogram Opne dokument
2 Nye Tertnes vgs - skisseprosjekt Opne dokument
3 Planer romprogram Opne dokument
4 Arealoppstilling Opne dokument