1 Høyringsuttale - ny læreplan for studieførebuande utdanningsprogram i Medium og kommunikasjon Opne dokument
2 Vedlegg til høyringsuttale medium og kommunikasjon Opne dokument