1 Oppmoding om uttale - Søknad etter friskulelova - Danielsen Intensivgymnas Opne dokument
2 Anmodning om uttalelse - Foreningen Danielsen Intensivgymnas - søknad etter friskoleloven Opne dokument
3 Budsjett og regnskap - Budsjett i.f.m. søknad Opne dokument
4 Budsjett og regnskap - Foreningen DIG årsregnskap 2013 Opne dokument
5 Redegjørelse for elevtall - Grunnlag for elevtall Opne dokument
6 Søknad Opne dokument
7 Tilleggsopplysninger - Tilleggsopplysninger til søknad om endring av skoletilbud Opne dokument