1 Åpent brev - Konsekvenser av økt satsing på kollektivtrafikk og miljøtiltak innen sentrale områder i Bergen Opne dokument