1 Forvaltningsrevisjon innan fagopplæring - Vedtak i TING 11.12.13 - Oppfølging Opne dokument
2 Forvaltningsrevisjon innan fagopplæring - Særutskrift frå TING 10.12.13 Opne dokument
3 Forvaltningsrevisjon innan fagopplæring - Saksframlegg til TING 10.12.13 Opne dokument
4 Forvaltningsrevisjon innan fagopplæring - Revisjonsrapport til TING 11.12.13 Opne dokument