1 Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 Opne dokument