1 Tildelingsbrev frå KMD- Statsbudsjettet Opne dokument