1 Høyring - innføring av flypassasjeravgift Opne dokument
2 Høyringsnotat - Toll- og avgiftsdirektoratet Opne dokument
3 Høyringsuttaler frå Stord Lufthamn og Stord kommune Opne dokument
4 NHO - brev om høyring av ny flyskatt i Norge Opne dokument