1 Søknad om å justere takst og rabattsystemet i Bømlopakken - uttale Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta