1 Bybanen byggetrinn 4 - forskottering av kostnader til grunnerverv Opne dokument