1 Oppnemning av styremedlemer. Endring av Festspillene i Bergen sine vedtekter Opne dokument
2 Brev frå Festspillene i Bergen 13.12.2011 Opne dokument
3 Endra vedtekter - Festspillene i Bergen Opne dokument