1 Brev vedrørande dimensjonering av Sotrabrua for bybane Opne dokument
2 Brev om Sotrabro og bybane til HFK 261115 Opne dokument