1 Analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 - Kort status i arbeidet Opne dokument
2 Prosjektplan Hordaland fylkeskommune - overordna analyse plan for forvaltningsrevisjon off Opne dokument