1 Analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 - Kort status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument