1 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Opne dokument
2 Forvaltningsrevisjonsrapport HFK NDLA Opne dokument