1 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Timeforbruk Opne dokument
2 Notat om timeforbruk og kompensasjon Opne dokument