1 Revisjonsuttale - Kontrolluitvalet i Hordaland fylkeskommune Opne dokument