1 Stendafjellet - masseuttak og avfallsdeponi. Godkjenning av tilleggsavtale. Opne dokument
2 Tilleggsavtale m/plankart og reguleringsføresegner Opne dokument
3 Avtale av 20.03.2000 Opne dokument
4 Illustrasjon av nye og eksisterande fjellhallar Opne dokument
5 Situasjonskart Opne dokument
6 Tillegg til sak - Stendafjellet -svar på spørsmål Opne dokument