1 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Juridisk vurdering Opne dokument