1 Vedkommande søknad om etablering av Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) Opne dokument