1 Søknad om 4 småkraftverk i Eksingedalen i Vaksdal kommune. Fråsegn. Opne dokument
2 Møteprotokoll Vaksdal kommune 23.05.2016 Opne dokument