1 Endringar i Industrikonsesjonsloven - høyringsfråsegn Opne dokument
2 Endringar i Industrikonsesjonsloven - høyringsfråsegn frå Hordaland fylkeskommune Opne dokument
3 Endringar i Industrikonsesjonsloven - høyringsnotat Opne dokument