1 Disponering av investeringsmidlar opplæringssektoren 2016 Opne dokument
2 Investeringsbehov ved Fagskolane i Hordaland 2016 Opne dokument
3 Førebels innmeldt investeringsbehov vidaregåande skular 2016 Opne dokument