1 Protokoll frå styremøte i Norsk Gassforum 20. jan. 2016 Opne dokument