1 Ferjesambandet stord-Kvinnherad - Svar på spørsmål frå representanten Svein Halleraker i MISA 14. januar Opne dokument
2 Ferjesamband Stord-Kvinnherad - Framlegg om utarbeiding av regional plan Opne dokument