1 Høyring - råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personar med nedsett funksjonsevne Opne dokument
2 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og pers (L)(303212) Opne dokument
3 HØYRINGSNOTAT OM RÅD I KOMMUNAR OG FYLKESKOMMUNAR FOR UNGD (L)(303224) Opne dokument