1 Organisering av felles omstillingsarbeid på Sør- og Vestlandet Opne dokument
2 Felles omstillingsarbeid på Sør- og Vestlandet - Strategiske føringar og avgrensingar for virkemiddelbruken Opne dokument
3 Felles omstillingsarbeid på Sør- og Vestlandet - organisering og oppgåvedeling Opne dokument