1 Tilskot til opposisjonsgruppene - budsjettendring Opne dokument