1 Fornying av sertifikatlån 441 mill. kr Opne dokument