1 Rekneskapsrapport pr. februar 2016. Opne dokument