1 Fornying av sertifikatlån 390 mill. kr Opne dokument