1 Vedtak frå Utdanningsdirektoratet - Godkjenning av endring ved Danielsen Intensivgymnas Opne dokument
2 Vedtak om godkjenning - endring etter friskoleloven - Foreningen Danielsen Intensivgymnas Opne dokument