1 Stend - fornying av avtale om leige av grunn Opne dokument
2 Leigeavtale "Bakvollen" Opne dokument