1 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Deltaking i nasjonalt kartlegging og utviklingsarbeid i åra 2015/16-2018 Opne dokument
2 Søknad til Helsedirektoratet Opne dokument
3 Tilskotsbrev frå Helsedirektoratet Opne dokument