1 Konferansen 22.-23. februar – evaluering Opne dokument